مقاله کامل جزای نقدی در حقوق کیفری ایران در 37 صفحه (دسته بندی: مقالات حقوقی)

مقاله کامل جزای نقدی در حقوق کیفری ایران در 37 صفحه (دسته بندی: مقالات حقوقی)

مقاله کامل جزای نقدی در حقوق کیفری ایران در 37 صفحه (دسته بندی: مقالات حقوقی)

مقاله کامل جزای نقدی در حقوق کیفری ایران در 37 صفحه (دسته بندی: مقالات حقوقی)

فرمت فایل ورد

مقدمه

انسان به حکم غریزه ناچار است به صورت اجتماعی زندگی کند، همین جبر طبیعی او را ناگزیر کرده به منظور رسیدگی به زندگی بهتر به وسایلی متوسل شود که یکی از این وسایل و ابزار قواعد علم حقوق است. همانطوری که می­دانید، قانون یکی از منابع علم حقوق می­باشد. قوانین کیفری بخشی از پیکر حقوق را تشکیل می­دهند و مجازاتها به عنوان ضمانت اجرای نقض قوانین جزایی به شعار می­روند.ازجمله مجازاتهای کیفری، جزای نقدی می­باشد که ضمانت اجرای ارتکاب بسیاری از جرایم است و حتی در نقش مجازات جانشین میدان عمل وسیع و اهمیت شایانی دارد.جزای نقدی الزام محکوم علیه به پرداخت مقداری وجه رایج به عنوان مجازات به خزانه دولت است. که نتیجه آن کسر میزانی از دارایی وی و منتفع شدن دولت است سیاست جنایی (کیفری) پس از تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375 در جهت پذیرش و استقبال هر چه بیشتر از این مجازات نسبت به مجازاتهای دیگر تعزیری یا بازدارنده از قبیل حبس و شلاق و غیر آن قرار گرفته است و علت این امر نیز مزایای آن نسبت به سایر مجازاتها می­باشد که خود نیز به سبب مقتضیات زمان به وجود آمده است. از طرف دیگر، افکار نوین و تازه به کاستن هر بیشتر خشونت نسبت به دوره­های قبل متمایل بوده، که به همین جهت مجازات جزای نقدی در میان سایر مجازات شایستگی بسزایی یافته است و به عنوان ضمانت اجرایی تأثیرگذار و مناسب مورد قبول واقع گردیده است. مقبول بودن روز افزون این مجازات در مقایسه با سایر مجازاتها در سیر قانونگذاری قوانین کیفری ما در دهه اخیر قابل لمس و مشاهده است.