مقاله کامل وکیل و وکالت در 113 صفحه (دسته بندی: مقالات حقوقی)

مقاله کامل وکیل و وکالت در 113 صفحه (دسته بندی: مقالات حقوقی)

مقاله کامل  وکیل و وکالت در 113 صفحه (دسته بندی: مقالات حقوقی)

مقاله کامل و مفید وکیل و وکالت تقدیم شما. دارای فهرست مطالب، عنوان بندی و منابع

 تعريف وکالت و وکيل                                                معناي لغوي و اصطلاحي کلمه وکيل

 

          1.درقرآن  

          کلمه وکيل در آيه 167 ازسوره آل عمران در قرآن مجيد ذکر شده و مقام  وکالت را تقريبا در رديف مقام بزرگ روحاني و معنوي قرار داده است. در کلمه و لغت عرب امروزه از کلمه وکيل استفاده نميشود ودر تمام جزيره عرب و شمال افريقابه جاي وکيل کلمه محامي را به کار ميبرند.

 

        2.درفرانسه  در فرانسه از کلمه آوکا که به معني کمک و ياري مظلوم است استفاده ميشود.

 

        3.در انگليس        لغات متعددي براي کلمه وکيل وضع شده است ولي واژه مصطلح  لاير       معني حقوقدان ميباشد.وکلا در اين کشور به دو دسته سوليسترها و باريسترها تقسيم ميشوند.  (lawye r)                         4.درآلمان وکيل در المان تحت عنوان     (rechtsanwalt)  وبه معني نماينده حق مي نامند.

 

  1. در ايران

       وکالت به کسر و فتح اول مصدر از ريشه ثلاثي وکل بر وزن ضرب است. معني لغوي آن وا گذاشتن و سپردن کار به ديگري از قبل خود و معني اصطلاحي آن قائم مقام ساختن و ماذون نمودن غير کفايت و اعتماد کردن به اوست.

پس موکل کسي است که کاري را به ديگري وا مي گذارد و به وي اعتماد و کفايت

ميکند و وکيل کسي است که کار را به او ميسپارند در نتيجه وکالت وکيل قائم مقام

موکل شده و در موردي که وکالت دارد به جاي موکل متعلق وکالت را انجام ميدهد و براي تحقق وکالت وکيل بايد آن را قبول کند.

                            

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      


           تعريف وکيل از نظر سيسرون      يکي از حکما  خطباي معروف روم در کتاب خود وکيل را اين طور تعريف ميکند :

((وکيل مرد صالح و درستي است که داراي اطلاعات قضايي بوده و بتواند با سلاست و جزالت بيان  قضايا را بيان نموده و در سايه مشاوره و تنظيم لوايح کتبي و اظهارات خود حقوق مراجعت کنندگان را حفظ و يا آن که راسا" دعاوي طرفين را خود شخصا" رسيدگي نموده مانند يک نفر قاضي آنها را قطع و فصل نمايد)).

       در عرف عامه وکيل مفهوم ديگري دا شته و بعضي وکيل را مدافع حقوق ايتام و بيوه زنان دانسته و برخي ديگر ميگويند در سايه توجه و مساعي وي بدبختان و مظلومين و محرومين از مال و جان  به حق خود رسيده و از شر و صدمه غاصبين و متجاوزين به حق مصون و نگهداري ميشوند.

       ولتر فيلسوف فرانسوي ميگويد :

       ((بهترين مقام ددر عالم شغل وکالت است و کمال مطلوب من در دنيا اين است که وکيل بوده باشم )).